Behçet Hastalığı Belirtileri ve Resimleri

Genellikle behçet hastalığının en erken ve en sık (yaklaşık %100) bulgusu ağız içi aftlardır. Normal popülasyonun % 10-20 kadarında görülen rekürren aftöz stomatitten ayrılamayan, tek veya gruplar halinde dil, yanak mukozası, dişeti ve nazofarenkste yerleşen kirli beyaz renkli 2-12 mm çapında olabilen, bir-iki haftada geçen ağrılı ülserlerdir. Sigarayı bırakan hastalarda aftlar da artış saptanır. Tek başına tekrarlayan aftların varlığı Behçet tanısı koydurmaz, mutlaka diğer belirtilerle beraber değerlendirilmelidir. GÜ, ikinci sıklıktaki bulgudur (%70-100). Kadınlarda labia majör ve minörler de, erkekte daha ziyade skrotum ve bazen peniste yerleşen, nedbe bırakarak iyileşen ülserlerdir3. Hastaların yaklaşık % 90’nında deri bulguları vardır. OF, % 65-80 olguda görülen ve en çok yüz, ense, sırt, göğüs, kalça ve ekstremiteler de görülen papülo-püstüler lezyonlardır. Ergenlik çağındaki ve kortikosteroid kullanan insanlardaki sivilceler Behçet için tanı ölçütü olarak alınmamalıdır. EN, % 30 kadar olguda bildirilir ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen tek lezyonudur

behçet hastalığı resimleri

⋅ Hekim tarafından saptanan ya da hasta tarafından güvenilir olarak tarif edilen minör aftöz, majör aftöz veya herpetiform ülserasyonlar.
⋅ Rekürrens bir yılda en az üç defa olmalıdır.Ve aşağıdakilerin en az ikisinin varlığı;

• Rekürren genital ülserasyon
⋅ Özellikle erkeklerde, hekim tarafından saptanan veya hasta tarafından güvenilir olarak tanımlanan rekürren genital aftöz ülserasyon veya skar.

• Göz lezyonları

⋅ Anterior üveit,
⋅ Posterior üveit,
⋅ Slit lamba ile vitreada hücreler veya
⋅ Oftalmolog tarafından saptanan retinal vaskülit.
• Deri lezyonları

⋅ Hekim tarafından saptanan veya hasta tarafından güvenilir olarak tanımlanan eritema nodozum,
⋅ Psödofollikülit,
⋅ Papülo-püstüler lezyonlar veya
⋅ Steroid almamış, adölesan sonrası dönemdeki hastada hekimin saptadığı akne benzeri nodüler lezyonlar,Pozitif Paterji testi
⋅ Test, tekniğine uygun olarak yapılmalı ve hekim tarafından 24 – 48 saat sonra okunmalıdır.

Behçet Hastalığı Resimleri

Yazı ve görseller Google’dan alınmıştır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir