CodyCross Tırnaklardaki Ojeyi Çıkarmaya Yarayan Kimyasal

Codycross bulmaca oyununun 27. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Tırnaklardaki Ojeyi Çıkarmaya Yarayan Kimyasal sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Tırnaklardaki Ojeyi Çıkarmaya Yarayan Kimyasal: ASETON

Yorum yapın