CodyCross Tenor ile Bas Arasındaki Erkek Sesi

Codycross bulmaca oyununun 27. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Tenor ile Bas Arasındaki Erkek Sesi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Tenor ile Bas Arasındaki Erkek Sesi: BARİTON

Yorum yapın