CodyCross Michael Jackson’ ın Klasikleşmiş Dans Figürü

Codycross bulmaca oyununun 20. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Michael Jackson’ ın Klasikleşmiş Dans Figürü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Michael Jackson’ ın Klasikleşmiş Dans Figürü: MOONWALK

Yorum yapın