CodyCross Floransa’da Başlayan Avrupa Aydınlanma Dönemi

Codycross bulmaca oyununun 20. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Floransa’da Başlayan Avrupa Aydınlanma Dönemi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Floransa’da Başlayan Avrupa Aydınlanma Dönemi: RÖNESANS

Yorum yapın