CodyCross Ağız İçerisinde Oluşan Sıvı

Codycross bulmaca oyununun 19. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Ağız İçerisinde Oluşan Sıvı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Ağız İçerisinde Oluşan Sıvı: TÜKÜRÜK

Yorum yapın