CodyCross Yüzde Doksan Altısı Sudan Oluşan Sebze

Codycross bulmaca oyununun 13. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yüzde Doksan Altısı Sudan Oluşan Sebze  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Yüzde Doksan Altısı Sudan Oluşan Sebze: SALATALIK

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın