Olumsuz – Codycross Cevapları

Codycross bulmaca oyununun cevaplarını tek tek vermeye devam ediyoruz. Bu bölümde karşımıza çıkan
Olumsuz sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Olumsuz : NEGATİF

Yorum yapın