İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Sonucu Ne Olur?

Çalışmak, hayatın vazgeçilmez bir geleneğidir. İnsanlar çalışarak hayatını sürdürür. Gerek kendi hayatımızın gerekse aile bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için paraya ihtiyaç vardır. Bu yüzden çalışarak para kazanırız. Elbette ki iş hayatının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunur. İşveren ile işçi arasında düzen sağlanması için devlet birçok düzenleme yapmaktadır. Bu düzenlemelerin hem işverenin hem de çalışanın haklarını koruyucu görevi bulunur. Bu hakların kabul edilebilir bir hale dönüşebilmesi için patron ve işçi arasında iş sözleşmesi imzalanmalıdır. Bu sayede her iki tarafın temel hakları korunarak, her hangi bir sorun yaşanmasını önler. İş sözleşmesinde A’dan Z’ye her şey düşünülerek oluşturulur. Buna göre çalışma saatlerinden maaşa, maaştan izinlere kadar her detay ince ince sözleşmede bulunmak zorundadır. Elbette ki iş sözleşmesi, çalışanın belirli kuralları göz ardı edip, çiğnendiğinde, işveren tarafından feshedilebilir. Buda işçilerin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi sonucu ne olur, sorusunu sormasına neden olur. Elbette ki bu sözleşmenin festi halinde çok hoş sonuçlarla karşılaşılmaz.

İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi sonucu ne olur, diye merak eden çalışanlara, bu durum hakkında kısaca detaylı bir bilgi verelim. 4857 sayılı iş kanunca işverenin sözleşmeyi feshedebilmesi için 2 seçenek vardır. İşverenin, iş sözleşmesi feshetmesi için en önemli nedenlerden biri ihbar süresidir. İkinci sebepse haklı sebeplerden ötürü sözleşmeyi anında feshedebilmesidir. Eğer işveren kişi, sözleşmeyi iptal ederse bu işçiler açısından büyük sıkıntıdır. Çünkü bu şekilde kıdem tazminatından mahrum kalacaktır.

İşe Geç Kalma, İşe Gelmeme

İş sözleşmesinin haklı nedenlerle iptal edildiği durumlarda, işçinin işe geç gelmesi, iş yerinin olanaklarını kötüye kullanması, verimsizlik, kavgaya sebebiyet verme gibi durumlar önceliklidir. İşçinin bu gibi davranışlarda bulunup çalışma ortamında huzursuzluk yaratması işverenin sözleşmesini iptal etmesine neden olur. Bu sözleşme iptali sadece işverene aittir. Sözleşme iptali olduktan sonra, olayın kesinlikle tutanaklara geçmesi gerekir. İşçiye savunma hakkı tanınsa da olayın görgü şahitleri de bulunur. Görgü şahitlerinin de yazılı olarak durumu açıklaması, iş sözleşmesinin iptalini haklı çıkararak, malum işçileri, zor durumda bırakabilmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir