CodyCross Yük Taşımada Kullanılan Büyük Taşıt

Codycross bulmaca oyununun 16. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yük Taşımada Kullanılan Büyük Taşıt  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Yük Taşımada Kullanılan Büyük Taşıt:  KAMYON

Yorum yapın