CodyCross Önem Sözcüğünün Daha Eski Eş Anlamlısı

Codycross bulmaca oyununun 17. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Önem Sözcüğünün Daha Eski Eş Anlamlısı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Önem Sözcüğünün Daha Eski Eş Anlamlısı: EHEMMİYET

Yorum yapın