CodyCross Nadia Comaneci Bu Spor Dalında Efsanedir

Codycross bulmaca oyununun 13. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Nadia Comaneci Bu Spor Dalında Efsanedir  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Nadia Comaneci Bu Spor Dalında Efsanedir: JİMNASTİK

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın