CodyCross Mübalağa

Codycross bulmaca oyununun 13. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Mübalağa sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Mübalağa: ABARTI

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir