CodyCross İncelenmek İçin Canlı Dokunan Parça Alınması

Codycross bulmaca oyununun 16. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İncelenmek İçin Canlı Dokunan Parça Alınması  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

İncelenmek İçin Canlı Dokunan Parça Alınması :  BİYOPSİ

Yorum yapın