CodyCross … Geliyor, Tokat Atmak Anlamında Söylenen Söz

Codycross bulmaca oyununun 16. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan … Geliyor, Tokat Atmak Anlamında Söylenen Söz  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

… Geliyor, Tokat Atmak Anlamında Söylenen Söz: BEŞ KARDEŞ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir