Şehir Dışı Nasıl Yazılır

Şehir dışı, “şehir” kelimesinin başına “dışı” ekini alarak oluşturulmuş bir kelime öbeğidir. Türk Dil Kurumu’na göre bu kelime, ayrı yazılmalıdır. Yani “şehir” ve “dışı” kelimeleri arasına boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında anlamı, bir şehirden başka bir şehire veya şehir dışındaki bir yere yapılan yolculukları ifade eder. Şehir dışı nasıl yazılır sorusunun doğru yanıtı aşağıdaki gibidir.

Şehir dışı kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan bir terimdir. Özellikle seyahat, iş veya tatil amaçlı olarak şehir dışına çıktığımız zamanlarda bu kelimeyi sıklıkla duyarız. Şehir dışı yazılışı hakkında yapılan en yaygın yanlışlardan biri, “şehirdışı” veya “şehir-dışı” şeklinde ayrı yazmaktır. Ancak doğru olan yazım şekli, kesme işareti veya bağlaçla ayrı yazmadan sadece boşluk bırakarak yazmaktır.

Şehir dışı kelimesiyle ilgili olarak örnek cümleler de vermek mümkündür. Örneğin, “Bugün şehir dışına çıkıyorum.” veya “Yarın şehir dışında bir toplantıya katılacağım.” gibi cümlelerde şehir dışı kelimesi kullanılmaktadır. Bu tür kullanımlarda doğru yazımı hatırlayarak, doğru şekilde kullanmamız önemlidir.

şehir dışı nasıl yazılır

TDK Şehir dışı nasıl yazılır

Türk Dil Kurumu(TDK)’na göre, “şehir dışı” kelimesi ayrı ve yan yana yazılması gereken bir kelime değildir. Doğru kullanımı “şehir dışı” şeklinde birleşik yazılmaktadır.

Bazı kişiler yanlış bir şekilde “şehir dışı” kelimesinin ayrı yazıldığını düşünebilirler. Ancak bu bir dilbilgisi hatasıdır. Türkçede kelime birleşik olarak kullanılmakta ve anlamını bütün olarak ifade etmektedir.

Bununla birlikte, “şehir dışı” kelimesi kullanıldığında iki ayrı kelimenin anlamı da değişiklik gösterebilir. Kelimenin ayrı kullanımlarında, “şehir” ve “dışı” kelimeleri ayrı ayrı düşünülerek anlam oluşumu farklılaşabilir.

Anlamı Örnek Kullanım
Şehir dışına çıkmak Ankara’dan şehir dışına çıkmak istiyorum.
Şehrin dışında bulunan Yeni şirket merkezi şehir dışında bulunuyor.

Kelimenin doğru kullanımı için TDK’nın önerdiği şekil “şehir dışı”nın birleşik yazılmasıdır. Bu şekilde kullanıldığında anlamı netleşir ve dil kurallarına uygun olur.

Şehir Dışı Ayrı mı Yazılır?

Türkçe dilbilgisine göre “şehir dışı” kelimesi ayrı şekilde yazılmalıdır. Yani “şehir” ve “dışı” kelimeleri arasına bir boşluk bırakılmalıdır. Bu kelime yanlış bir şekilde birleşik olarak yazıldığında anlam karmaşası yaratabilir. Çünkü “şehir” kelimesi ayrı başka anlamlara da gelebilir ve doğru bir anlatım sağlanmaz. Ancak bu konuda bazı kişilerin tereddüt yaşadığını da belirtmek gerekir.

  • İstanbul şehir dışı seyahatleri oldukça yoğundur.
  • Arkadaşlarımızla şehir dışı bir gezi planladık.
  • Biletleri şehir dışı otobüs terminalinden alabilirsiniz.

Şehir dışı birleşik mi yazılır?

Aramızda “şehir dışı” kelimesinin nasıl yazıldığı konusunda tereddüt yaşayanlarınız var mı? Doğru yazım şekli “şehir dışı” ayrı olarak yazılmaktadır. TDK’ya göre, “şehir dışı” kelimesi, anlam açısından birleşik değildir ve ayrı olarak yazılmalıdır.

Özellikle kısa bir metinde veya başlıkta kullanıldığında, bazı kişiler tarafından “şehirdışı” olarak yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Ancak, bilinmesi gereken şey, bu kelimenin ayrı yazılması gerektiğidir.

Yorum yapın