2020 65 Yaş Aylığı Şartları

2020 yılı yaşlılık maaşı alma koşulları 2022 sayılı kanuna göre belirlenmiştir. Kişinin yaşlılık aylığı alabilmesi için, kişilerin gelirinin belli bir limitin altında olması ve 65 yaşın doldurulmuş olması gibi şartlar aranır. Yaşlılık maaşı 2019 yılından önce 3 ayda bir ödenirken 2019 yılından sonra ayda bir ödenmeye başlandı. Kişilerin yaşlılık maaşın alabilmesi için kişinin bu maaşa ihtiyacı olduğunu resmi evraklarla kanıtlanması gerekir.

65 Yaş Maaşı Kimlere Verilmez

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ve türevi sosyal yardım alanlar
Sigorta kapsamında halen çalışıyor olanlar
İsteğe bağlı sigorta primi yatıranlar
İsteğe bağlı sigorta uygulamasına başvuru yapanlar
Kişi, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında harçlık ödemesi alanlar
Toplam hane halkı gelirinin ortalaması asgari ücreti geçenler
Hanede herkesin aldığı gelirin ortalaması, asgari ücret seviyesini geçenler
Nafaka geliri elde etme imkanı olanlar yaşlılık maaşından faydalanamaz.

Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılır

2020 yılı yaşlılık maaşı başvurusu ikamet ettiğiniz yerde bulunan kaymakamlık sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerine yapılır. Kişiler bu alan dışındaki vakıflara başvuru yaptıklarında, başvuruları değerlendirilmeden dosyaları, ilgili kaymakamlık birimine aktarılır. Kişinin dosyaları, ikamet alanının dışında kalan vakıflardan kendi kaydının bulunduğu kaymakamlıklara iletilir. Başvuruların ilk ayağında internet kullanılır. Bu kapsamda Aile Bakanlığı resmi sitesinden 65 Yaş Maaş Başvuru Formu temin edebilirsiniz. Formun üzerinde istenen bilgilerin tamamı doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerin eksik ya da yanlış doldurulması durumunda kişi hatalı bilgi girdiği için maaş alma şansını kaybedebilir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Yaşlılık aylığı alabilmeniz için sizden muhtaçlık belgesi istenir. Muhtaçlık belgesi, il ve ilçe idari kurumlarından alınır. Mal ve Defterdarlık Müdürlüğü aracılığıyla temin edilen belgeler daha önceden alınan 65 Yaş Maaş Başvuru Formu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Başvurulan Sosyal Güvenlik Kurumu birimi kişinin belgelerini ve beyan ettiği bilgileri araştırır. İncelemeler sonunda kişinin yaşlılık maaşı almaya hak kazanıp kazanmama durumu belirlenir. Yaşlılık maaşı başvuruları şahsen alınır. Başka birisinin bu başvuruyu yapabilmesi için mahkeme kararı ile vasilik atanması gerekir.

Yaşlılık maaşı başvurusunda yapılan gelir testine göre kişiye yaşlılık maaşı bağlanır. Yaşlılık maaşına başvuru yapan kişi, kendisine gelir testi yapılmasını kabul etmiş sayılır. Kişiye gelir testi yapılarak, ailenin gelir durumu incelenir. Gelir testi sonucuna göre hane içinde kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden büyük olmaması gerekir. Gelir testi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılır.

Yaşlılık maaşı alma şartları

Kişinin yaşlılık maaşı almaya hak kazanması için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:
65 yaşını doldurmuş olmak
Aylık gelirinin 484 liranın altında olması.
Yaşlılık maaşı için gelir testi yapıldığında, kişinin hanesinde bulunan kişilerden yalnızca kendisinin ve eşinin geliri dikkate alınır. Hanede bulunan diğer kişilerin maaşları dikkate alınmaz.

2020 Yılı 65 Yaş Maaşı

Yaşlılık maaşı 3 aylık tarifede 1500 lira olarak ödenirken 2019 yılından sonra aylık 500 lira olarak belirlenmiştir. Memur maaşlarında meydana gelen yükselme ve enflasyon payı, yaşlılık maaşlarında artışa neden olmuştur. 2020 Yılında yapılacak zam oranları ile birlikti 65 yaş maaşı da artacaktır.

Yaşlılık maaşı ne zaman verilecek

Yaşlılık maaşı ödenme zamanı kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenir. Doğum tarihlerine göre yaşlılık maaşı alım zamanları şöyle sıralanabilir:
Doğum tarihi 0 veya 5 ile biten kişiler için yaşlılık maaşı her ayın 5’inde
Doğum tarihi 1 veya 6 ile biten kişiler için yaşlılık maaşı her ayın 6’sında
Doğum tarihi 2 veya 7 ile biten kişiler için yaşlılık maaşı her ayın 7’sinde
Doğum tarihi 3 veya 8 ile biten kişiler için yaşlılık maaşı her ayın 8’inde
Doğum tarihi 4 veya 9 ile biten kişiler için yaşlılık maaşı her ayın 9’unda ödenir.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın