Niteleyici Sözcük Nedir

Günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullandığımız dil, öğrenilmesi ve öğretilmesi için oldukça karmaşıktır. Dil bilgisi, dilin doğru ve düzgün kullanımını anlamaya ve öğrenmeye yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, dilin yapısı, kuralları, kelime haznesi ve gramer gibi birçok farklı konuyu kapsar. Niteleyici sözcük, dil bilgisi terimleri arasında yer alan ve önemli bir konudur.

Niteleyici Sözcük Ne Demektir ?

Niteleyici sözcük, bir ismin nitelikini, özelliğini ya da durumunu belirleyen sözcüklerdir. Nitelik, bir şeyin ya da bir kişinin ne olduğunu, nasıl olduğunu ya da neye benzediğini açıklar. İsimlerin anlamını zenginleştirir ve cümlenin anlamını daha açık hale getirir. Örneğin, “kırmızı gül” cümlesinde “kırmızı” niteliyici sözcüktür ve gülün rengini belirtir. Niteleyici sözcükler, isimleri tanımlar ve cümlenin anlamını zenginleştirir.

Dilin doğru kullanımını anlamaya ve öğrenmeye yardımcı olurlar. Ayrıca, cümlenin anlamını daha açık hale getirir ve cümlenin daha etkileyici ve anlamlı hale gelmesini sağlar. Yazılarımızı ve konuşmalarımızı daha anlamlı ve etkileyici hale getirir. Nitelik belirleyici sözcükler, cümlenin anlamının belirginliğini artırır ve okuyucuya ya da dinleyicilere daha net bir resim sunar. Ayrıca yazılarımızda ya da konuşmalarımızda daha fazla detay vermemize yardımcı olurlar.

niteleyici sözcük nedir

Niteleyici Sözcüklerin Kullanımı

Cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilir. Cümlenin başında kullanıldığında, niteleyici sözcük cümlenin en başında yer alır ve cümlenin anlamını belirler. Cümlenin sonunda kullanıldığında ise, niteliyici sözcük cümlenin sonunda yer alır ve cümlenin anlamını zenginleştirir.

Örneğin, “güzel bir gün” cümlesinde “güzel” niteleyici sözcüktür ve günün niteliklerini belirtir. Aynı şekilde, “gün güzeldir” cümlesinde de “güzeldir” niteleyici sözcüktür ve günün niteliklerini belirtir.

Niteleyici Sözcüklerin Çeşitleri

Rengi, boyutu, şekli, miktarı, kalitesi gibi birçok farklı özelliği belirtebilir. Niteleyici sözcüklerin çeşitleri, cümlenin anlamını daha da zenginleştirir ve okuyucuya ya da dinleyicilere daha net bir resim sunar.

Sıkça Kullanılan Niteleyici Sözcükler

 • Güzel
 • Kırmızı
 • Büyük
 • Küçük
 • Uzun
 • Kısa
 • Geniş
 • Dar
 • Yeni
 • Eski
 • İyi
 • Kötü
 • Zeki
 • Acımasız
 • Şık
 • Basit
 • Karmaşık
 • Güncel
 • Moda
 • Yapılabilir
 • İmkansız

Niteleyici Sözcüklerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Cümlenin anlamını belirler ve zenginleştirir. Bu nedenle, doğru niteliyici sözcük seçimi cümlenin anlamını doğru verme açısından önemlidir.
 • İsmin cinsiyetine göre değişebilir. Bu nedenle, niteliyici sözcük seçiminde ismin cinsiyetine dikkat edilmelidir.
 • Cümlenin anlamını zenginleştirir. Bu nedenle, niteliyici sözcüklerin fazla kullanımı cümlenin anlamını karıştırabilir.
 • Cümlenin anlamını belirler ve zenginleştirir. Bu nedenle, niteliyici sözcük seçimi yaparken cümlenin anlamına uygun bir niteliyici sözcük seçilmelidir.

Niteleyici Sözcük Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Niteleyici sözcük kullanma ne demek?

Niteleyici sözcük kullanma kelime veya ifade kullanımının belirli bir anlamı vurgulamak için kullanılan sözcüklerdir.

Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir ne demek?

Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir ifade, yazı veya konuşmada niteleyici sözcüklerin kullanıldığını belirtir.

Niteleyici unsurlara yer veren anlatım nedir?

Niteleyici unsurlara yer veren anlatım belirli bir anlamı vurgulamak için niteleyici sözcükler, cümle yapıları veya tonların kullanımıdır.

Niteleyici anlatım nedir örnek?

Niteleyici anlatım örneği şunları içerebilir: O kadar güzel şarkı söyledi ki, tüm salon kulaklarını tıkayamadı.

Niteleyen kelimeler nelerdir?

Niteleyen kelimeler sıklıkla çok, tam, tamamen, oldukça, gibi kelimelerdir.

Yorum yapın