Kelime Gezmece Cape Town Safari

Sevilen oyunların başını çeken kelime gezmece bulmaca oyununda Cape Town kısmınından devam ediyoruz. Bu bölümün 2. etabı olan Safari  cevapları sizlerle…Takıldığınız yerlerde aşağıda ki cevaplara bakabilirsiniz. İyi oyunlar.

Kelime Gezmece Safari

SAFARİ 1: Müfreze, Zümre, Üzere, Üreme, Füze, Müze, Üzre, Ezme, Meze, Efe, Fer, Üre, Füme

SAFARİ 2: Derleme, Derme, Erdem, Eleme, Eder, Elde, Elem, Emel, Reel, Deme, Dere, Dem

SAFARİ 3: Öğrenci, Ciğer, Öneri, Önce, Eğri, İğne, Ören, İnce, Neci, Nice, Cin

SAFARİ 4: Özdeyiş, Özdeş, Deyiş, Diyez, Yediz, Dize, Diye, Yedi, Döş, Diş, Diz, Şey İde

SAFARİ 5: Yağışlı, Yağlı, Yaşlı, Aşılı, Ağıl, Alış, Yalı, Ağı, Yaş, Ayı, Şal, Yıl, Yal, Işıl

SAFARİ 6: Çingene, Çengi, Geçen, Engin, Geçe, Genç, Gene, Çene, Nene, Nine, Geç, Ege, Gen, İnç

SAFARİ 7: Hafakan, Nafaka, Hakan, Kafa, Anka, Fan, Hak, Han, Kah, Ana, Kan

SAFARİ 8: Enerjik, Jenerik, Enerji, Erken, Reji, Ekin, Enik, Eren, Erik, İnek, Kene, kere, Nere, Renk

SAFARİ 9: Fransız, Ansız, Arsız, Nasır, Farz, Zarf, Sırf, Sarf, Anız, Razı, Rıza, Asır, Sarı, Sıra, Nazır

Yorum yapın