Kelime Gezmece Cape Town Kızıllık

Sevilen oyunların başını çeken kelime gezmece bulmaca oyununda Cape Town kısmınından devam ediyoruz. Bu bölümün 5. etabı olan Kızıllık cevapları sizlerle…Takıldığınız yerlerde aşağıda ki cevaplara bakabilirsiniz. İyi oyunlar.

Kelime Gezmece Kızıllık

KIZILLIK 1: Karaltı, Aralık, Arkalı, Kartlı, Kartal, Artık, Karlı, Katır, Katlı, Kırat, Aktar, Takla, Tarak, Tarla

KIZILLIK 2: Mükafat, Fakat, Katma, Kafa, Akma, Kama, Atak, Taka, Küf, Tüf, Aft, Fak, Tüm, Akü, Küt, Takma

KIZILLIK 3: Koyuluk, Yokluk, Kokulu, Uyluk, Koyu, Kuyu, Oyuk, Uyku, Koku, Okul, Oluk, Koy, Yok, Yol, Ulu

KIZILLIK 4: Müezzin, Enzim, Zemin, Müze, Menü, Emin, İnme, Mine, Men, Nem

KIZILLIK 5: Meyhane, Meyane, Hemen, Emaye, Meyan, Ehem, Hane, Yeme, Emen, Ham, Hem, Han, Yem, Ney, Yen

KIZILLIK 6: Mavimsi, Samimi, Mavi, İmam, İsim, Sima, Sav, Mis, İma, Sim, Vasi

KIZILLIK 7: Unutkan, Nutuk, Kanun, Kutu, Utku, Akut, Tank, Kut, Ant, Kan, Kat, Tak, Tan

KIZILLIK 8: Palavra, Avara, Larva, Arap, Arpa, Lapa, Pala, Para, Lav, Var, Alp, Arp

KIZILLIK 9: Aslında, Sandal, Adına, Nadas, Nasıl, Aslan, Sanal, Dans, Asıl, Dana, Asal, Salı, Asla, Alın

Yorum yapın