Hashimoto Tiroidi Nedir, Nasıl Anlaşılır ?

Tiroid bezi boyun bölgesinde yer alan bir iç salgı bezidir. Vücudumuzdaki metabolizmanın en önemli yöneticisidir. Bu bezin değişik iltihabi hastalıkları vardır. Bu hastalıklardan biri de Hashimoto hastalığıdır. Vücut Tiroid bezindeki fonksiyon gören hücreleri, birden yabancı hücreler olarak görür ve onlara karşı antikorlar üretmeye başlar. Gerek antikorlar, gerekse de vücudumuzun savunmasından sorumlu beyaz kan hücreleri, Tiroid bezindeki hücrelere saldırırlar ve zarar verirler.

Hashimoto hastalığı

Verilen zararın miktarına göre Tiroid bezi fonksiyonlarında azalma gözlenir. Bazen çok ağır hasarlar bile gözlenebilir. Genelde hastaların çoğunda yeterli miktarda Tiroid hücresi geriye kalır ve fonksiyon görürler.
Hashimoto hastalığı ilk kez 1912 yılında Hakaru Hashimoto tarafından tanımlanmıştır.

hashimoto tedavi edilmezse ne olur

Hashimoto tiroidi kimlerde olur

Hashimoto hastalığı genelde genç veya orta yaşlı kadınlarda görülür. Kadınlarda, erkeklere oranla 6 kez daha fazla görülür. Diabet hastalarında ve Addison hastalarında görülme sıklığı da fazladır.Genelde bu hastalar Tiroid bezinin bulunduğu bölgede, hafif bir basınç ve yorgunluk hissederler. Hastalığın ilk dönemlerinde Tiroid bezde hafif büyüme gözlenir. Bazı hastalarda bu büyüme, bez üzerinde hassasiyetle birliktedir. %10 kadar hastada ağrı olabilir.

Hashimoto hastalığı belirtileri

Hashimoto hastalığının tanısı, klinik tablonun dışında kanda yükselmiş antikor miktarları ile gösterilebilir. Tanının kesinleştirilmesi konusunda iğne biyopsisi yapılır. Bir iğne yardımı ile Tiroid beze girilir ve emme yapılarak Tiroid bezinden hücreler toplanır. Bir patalog daha sonra bu hücreleri incelenerek tanı kesinleştirilir. Eğer Hashimoto varsa alınan örnekte beyaz kan hücreleri yaygın olarak görülecektir. İğne biyopsisi oldukça ağrısız bir yöntemdir ve kısa sürer.

Hashimoto tedavi

Hashimoto hastalığının tedavisinde genelde Tiroid fonksiyonları yetersizse, ek olarak Tiroid hormonu tabletleri verilmesi vardır.Tiroid hormonu başlıca 3 nedenden verilir.

Şişmiş Tiroid bezinin küçülmesini sağlar.

Kanda Tiroid hormon seviyesi yükselince, Tiroid bezini yeterli çalışması için üst merkezlerden gelen hormonal uyarılar ortadan kalkar.

Tiroid yetmezliğinin ortaya çıkmasına engel olur

Koruyucu (bu hastalıkta saldırgan) beyaz kan hücreleri üzerine de etkileri olduğu bilinmektedir.

Genelde 6 – 18 aylık bir tedaviden sonra Tiroid bezi büyüklüğü (Guatr) ortadan kalkar. Bezin küçülmesi ile fonksiyonlarıda azalacağından hastalar yaşamları boyunca Tiroid hormon ilaçlarını kullanacaklardır.
Tedavide nadiren cerrahi girişim gerekir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir