Codycross bulmaca oyununun 27. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Eski Dilde, Heyecanlı Olay, Macera, Serüven sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Eski Dilde, Heyecanlı Olay, Macera, Serüven: SERGÜZEŞT