Codycross bulmaca oyununun 15. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Bir Kimseyi Yermek İçin Yazılan Şiir, Satirik  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Bir Kimseyi Yermek İçin Yazılan Şiir, Satirik: TAŞLAMA