Codycross bulmaca oyununun 4. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Tıp Dilinde Takıntılı, Saplantılı Kişi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Tıp Dilinde Takıntılı, Saplantılı Kişi : OBSESİF