Codycross bulmaca oyununun 7. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İşleri İyi Giden, Şansı Bol sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İşleri İyi Giden, Şansı Bol: BAHTI AÇIK