Codycross bulmaca oyununun 23. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Sakin, Durgun Deniz sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Sakin, Durgun Deniz: SÜTLİMAN