Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan  Söylediğiyle Yaptığı Bir Olmayan, Riyakar sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Söylediğiyle Yaptığı Bir Olmayan, Riyakar: İKİ YÜZLÜ