Codycross bulmaca oyununun 5. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Şans Eseri, Rastlantı Sonucu Gelişen sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Şans Eseri, Rastlantı Sonucu Gelişen : TESADÜF