SGK  düzenlemelerinde yer alan ve çalışanlar için çok önemli olan rapor parasının alınması için bazı şartların olduğunu bilmek gerekmektedir. Çalışanların hastalık gibi nedenlerle resmi sağlık kurumlarından rapor almaları durumunda, bu raporlarına ilişkin işe gitmeseler bile, çalışmış gibi paralarını almaları haklarıdır. Rapor parası ise ekstra  bir ödeme yapılması demektir. İstirahat parası olarak da adlandırılmaktadır. Ancak, paranın alınması çeşitli şartların varlığına