Codycross bulmaca oyununun 4. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kısa Mesafe Radyo Frekansı Teknolojisi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kısa Mesafe Radyo Frekansı Teknolojisi : BLUETOOTH