Codycross bulmaca oyununun 21. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Türk Dil Kurumu’na Göre Petrol Sözcüğünün Türkçesi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Türk Dil Kurumu’na Göre Petrol Sözcüğünün Türkçesi: YER YAĞI