Codycross bulmaca oyununun 10. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Pesimist  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Pesimist: KARAMSAR