Codycross bulmaca oyununun 9. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Özerklik sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Özerklik: OTONOMİ