Codycross bulmaca oyununun 9. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Osmanlı Padişahlarının Verdiği Yazılı Emir  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Osmanlı Padişahlarının Verdiği Yazılı Emir: Ferman