Codycross bulmaca oyununun 22. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Osmanlı Döneminde Kullanılan El Bombası Türü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Osmanlı Döneminde Kullanılan El Bombası Türü: HUMBARA