Codycross bulmaca oyununun 4. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İlk Yerli Otomobil sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İlk Yerli Otomobil : DEVRİM