Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Türkiye’ de Üretilen İlk Lokomotif sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Türkiye’ de Üretilen İlk Lokomotif: KARAKURT