Codycross bulmaca oyununun 27. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İlk Kadın Pantolonunu Tasarlayan ve Giyinen Modacı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İlk Kadın Pantolonunu Tasarlayan ve Giyinen Modacı: CHANEL