Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Cumhurbaşkanı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Cumhurbaşkanı: ATATÜRK <3