Codycross bulmaca oyununun 9. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İlaçlar Hakkında Eğitim Veren Fakülte  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İlaçlar Hakkında Eğitim Veren Fakülte: ECZACILIK