Codycross bulmaca oyununun 4. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Birbirine Bağlanmış İki Tekneden Oluşan Taşıt sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Birbirine Bağlanmış İki Tekneden Oluşan Taşıt : KATAMARAN