Codycross bulmaca oyununun 13. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Sert Kabuklu, İçi Sarı, Tropikal Meyve sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Sert Kabuklu, İçi Sarı, Tropikal Meyve: ANANAS