Codycross bulmaca oyununun 20. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Halil …, Hocaların Hocası Tarihçi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Halil …, Hocaların Hocası Tarihçi: İNALCIK