Codycross bulmaca oyununun 7. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Çok İnce Damarlara Verilen Ad sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Çok İnce Damarlara Verilen Ad : KILCAL