Codycross bulmaca oyununun 8. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Seyrek Rastlanan ve Çok Değerli Olan sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Seyrek Rastlanan ve Çok Değerli Olan: NADİDE