Codycross bulmaca oyununun 12. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Çok Az, Seyrek Olan sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Çok Az, Seyrek Olan: NADİREN