Codycross bulmaca oyununun 4. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yurtdışına Çıkarken Sorulan Kimlik sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Yurtdışına Çıkarken Sorulan Kimlik: PASAPORT