Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yıldırım Kaynaklı Yangınları Önler sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Yıldırım Kaynaklı Yangınları Önler: PARATONER