Codycross bulmaca oyununun 23. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yer Sarsıntısı, Deprem sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Yer Sarsıntısı, Deprem: ZELZELE