Codycross bulmaca oyununun 21. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yer Altı Hareketlerini İnceleyen Bilim Dalı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Yer Altı Hareketlerini İnceleyen Bilim Dalı: SİSMOLOJİ